Kort om Avensia

Avensia AB ("Avensia") är Nordens ledande expertbolag inom modern handel. Vi levererar strategisk rådgivning och system för bolag som är eller aspirerar på att bli marknadsledare i sin bransch. Bland kunderna finns några av Nordens absolut största företag inom handel.

Koncernen hette InXL innovation AB fram till juni 2015.

  • Startade 1998
  • Kontor i Lund, Helsingborg, Malmö, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Chicago och Cebu (Filippinerna)
  • Handlas på Nasdaq First North Growth Market

Verksamheten

Avensia är ett expertbolag inom modern handel som hjälper handlare att maximera sin försäljning i samtliga kanaler. Detta gör vi inom tre områden: Strategisk handelsrådgivning där vi hjälper kunderna att maximera sin försäljning online i kombination med fysisk handel. E-handelssystem står för den största delen av bolagets omsättning och där sätter vi specialiserade och optimerade webbutiker på plats i kundens verksamhet. Det tredje området är Innovativa produkter för modern handel. Storefront for Dynamics är en produkt som paketerar ett ledande affärssystem med ett ledande e-handelssystem och har potential att förflytta Avensias nordiska position till en global marknad. Storefront Nitro är ramverket som gör våra kunders webbutiker snabbast på marknaden och optimerade för mobil shopping. Produktfamiljen Storefront växer ständigt.

Avensia säljer egna och tredjepartsprodukter tillsammans med utvecklings- och rådgivningstjänster. Vi säljer kompletta lösningar och har långa kundrelationer, ofta 5-10 år. Intäkterna kommer från tjänstedebitering, licensintäkter och supportavtal.

Historik

Koncernen har sitt ursprung i LUVIT som startade sin verksamhet 1998 och var en avknoppning från Lunds Universitet där man utvecklade en plattform, LUVIT Learning Center (LLC) för nätbaserade utbildningar, e-learning. LUVIT var till stor del finansierat med riskkapital.

Den 1 april 2007 bildade dåvarande Avensia, INXL och LUVIT en IT-koncern med basen i Öresundsregionen med 60 anställda. Den nya koncernen tog e-learningföretaget LUVITs plats på Nasdaq OMX First North och bytte samtidigt namn till Avensia innovation AB.

De båda lönsamma IT-konsultföretagen INXL och Avensia startade verksamheterna 2000 respektive 2001 med inriktning på kundanpassade systemlösningar och produktutveckling inom ett flertal områden, inklusive e-handel.

2008 förvärvades Databokförlaget Grade AB i Stockholm som med sin produkt Composer, ett sk författarverktyg, kompletterar LUVIT LLC. I och med förvärvet flyttades hela koncernens e-learningverksamhet till Grade AB.

Under 2009 tyngdes marknaden av den globala lågkonjunkturen, vilket påverkade såväl IT-branschen som många andra branscher. En ny strategi implementerades med fokus på att bygga vidare på verksamheter i dotterbolag med kundanpassad systemutveckling (Avensia AB) samt utveckling av egna programvaror (Grade AB och Mashie AB) - gärna med ett innovativt inslag i teknikens framkant.

Dotterbolaget Avensia vann under 2010 ett antal nya kunder inom e-handel och beslut togs att satsa ytterligare inom detta område, med både personal och vidareutveckling av Avensia Commerce Server.

Under 2011 ändrades koncernstrukturen, där dotterbolaget Avensia renodlades till att enbart omfatta e-handelsverksamheten. Konsultverksamhet i Avensia bröts ut i ett nytt bolag, Force12. Bakgrunden till beslutet var att få en renare koncernstruktur med ännu mer fokuserade dotterbolag.

Årstämman 2012 fattade beslut om att namnändra Avensia innovation AB (publ) till InXL innovation AB (publ), vilket därmed fullbordade strategin att skapa ett holdingbolag med okopplade verksamhetsdrivande dotterbolag.

Vid utgången av 2014 hade koncernens omsättning vuxit till över 100 miljoner kronor, men en allt större del av verksamheten fanns inom e-handel, i Avensia. Under februari 2015 fattade en extra bolagstämma därför beslut om att sälja Grade och Mashie till Monterro AB. Både Grade och Mashie var lönsamma och växande verksamheter, men små i jämförelse med Avensia.

Beslutet togs med avsikten att skapa ett renodlat expertbolag inom e-handel på börsen, att ta tillvara på den snabba tillväxten i Avensia samt frigöra resurser för att fortsätta investera i produktutveckling och nya marknader. Renodlingen ledde också fram till beslutet att byta namn på koncernen till Avensia vilket genomfördes i juni 2015.