Den 3 juni 2016 trädde marknadsmissbruksförordningen (MAR) i kraft. Därmed upprätthåller Avensia inte längre en publik förteckning av insynspersoner, utan står under direkt kontroll av Finansinspektionen. Personer i ledande ställning och deras närstående rapporterar transaktioner direkt till FI samt till bolagsledningen. Vänligen meddela insider@avensia.se om ni blir insider i Avensia AB.