Extra bolagsstämma 10 december 2020

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag 10 december 2020 17.00. Stämman kommer – mot bakgrund av rådande omständigheter kopplade till COVID-19 pandemin – att äga rum digitalt.

Hela kallelsen finns att läsa här

Följande dokument finns för nedladdning: 

Kommuniké från extra bolagsstämma Avensia 2020
Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner 2020
Styrelsens redogörelse enligt A14 kap 8 § samt 18 kap 6 §
Styrelsens redogörelse enligt ABL 17 kap
Yttrande Deloitte ABL 14 kap 8 § samt 18 kap 6 §

Ordinarie bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020 ägde rum tisdagen den 19 maj 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Vävaregatan 21, 222 36 Lund. 

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga enligt aktiebolagslagen erforderliga handlingar fanns tillgängliga på bolagets kontor i Lund, på bolagets hemsida (nedan) och sändes till aktieägare som så begärde. 

Årsstämma 2020

Följande dokument finns för nedladdning:
Kommuniké från årsstämman 2020
Kallelse till årsstämma 2020
Styrelsens förslag 2020
Valberedningens förslag 2020
Årsredovisning 2019

Årsstämma 2019

Följande dokument finns för nedladdning:
Kommuniké från årsstämma 2019
Kallelse till årsstämma 2019
Styrelsens förslag 2019
Valberedningens förslag 2019
Årsredovisning 2018

Årsstämma 2018

Följande dokument finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma 2018
Styrelsens förslag 2018
Valberedningens förslag 2018
Årsredovisning 2017

Årsstämma 2017

Följande dokument finns för nedladdning:
Kallelse till årsstämma 2017
Styrelsens förslag 2017
Valberedningens förslag 2017
Årsredovisning 2016

Årsstämma 2016

Stämman hölls den 19 maj 2016.

Kallelse till årsstämma 2016
Styrelsens förslag 2016
Valberedningens förslag 2016
Årsredovisning 2015

Årsstämma 2015

Stämman hölls den 19 maj 2015.
Handlingar årsstämma 2015
Kommuniké från årsstämma 2015
Årsredovisning 2014

Extra bolagsstämma 13 februari 2015

Extra bolagsstämma den 13 februari 2015.
Handlingar extra bolagsstämma 2015-02-13
Kommuniké från extra bolagsstämma 2015-02-13

Årsstämma 2014

Stämman hölls den 15 maj 2014.
Handlingar årsstämma 2014
Kommuniké från årsstämma 2014
Årsredovisning 2013

Årsstämma 2013

Stämman hölls den 14 maj 2013.

Handlingar årsstämma 2013
Kommuniké från årsstämman 2013
Årsredovisning 2012