Aktien

Avensias aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med beteckningen AVEN. Nasdaq First North är en SME-klassifierad alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46-8-503 01 550 eller www.mangold.se.

Avensias aktier den 31 mars 2020 uppgår till 36 301 824. Det finns bara ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat. Du kan följa aktien direkt från Nasdaq First Norths hemsida.

Aktien handlas via bank eller börsmäklare.

Namn:Avensia
Tickerkod:AVEN
ISINSE0000671745
Handelspost:1
Lista:Nasdaq First North Growth Market

Avensia bevakas av ABG Sundial Collier via Introduce.se

Besök Avensia här för aktieanalyser, nyckeltal och intervjuer