Största ägarna

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 31 december 2020. Avensia hade då 3 348 aktieägare och antalet aktier uppgick till 36 850 918. Avensia har endast ett aktieslag, andelen som anges i tabellen nedan avser både röster och kapital. 

ÄgareAktierAndel
A5 Invest AB (Gustafsson m.fl.)9 509 075
25,80 %
Valid Asset Management i Skåne AB (Wargéus, Ljungbeck)8 000 000
21,71 %
Anders Wehtje Invest AB (Wehtje)3 765 000
10,22 %
Enter Småbolagsfond1 046 890
2,84 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension999 3802,71 %
Måns Ola Flodberg850 0002,31 %
Volito Aktiebolag800 0002,17 %
Sijoitusraahasto Aktia Nordic Mic720 0001,95 %
Johan Liljeros684 0551,86 %
Jan Karlander600 0001,63 %
Övriga
9 876 518
26,80 %
Totalt36 850 918100 %