Utdelningspolicy

Styrelsen i Avensia har fattat beslut om att anta följande utdelningspolicy för bolaget:

"Bolagets målsättning är att lämna en utdelning med upp till 50 procent av vinsten efter skatt och att utdelningen ska öka från år till år. Beslut om utdelning ska dels ta hänsyn till bolagets finansiella ställning och dels om det finns en tro att de utdelningsbara medlen skapar bättre aktieägarvärde genom att återinvesteras i verksamheten."