Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2020 kommer att bestå av Robin Gustafsson (ordförande), representerande A5 Invest, Per Wargeus, representerande Valid Asset Management samt Carl-Fredrik Herslow, representerande HHW Invest. För aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen sker detta via: Valberedningen, Avensia AB, Vävaregatan 21, 222 36 Lund alternativt: valberedningen@avensia.com .