commercetools

commercetools är ett mjukvarubolag som erbjuder en helt molnbaserad plattform, med alla byggstenar en detaljhandlare behöver i den nya eran av digital handel. commercetools modulära lösning hjälper e-handelsteam att lyfta sina varumärken med unika och engagerande upplevelser som kan anpassas för dagens och morgondagens konsumenter.  

  • En agil modulär arkitektur ger dig byggstenarna du behöver för att kunna erbjuda nya kundanpassade tjänster, och flexibiliteten att ständigt utveckla erbjudandet och prova nya affärsmodeller, i hela världen. 
  • Förbättrar lönsamheten då behovet av utvecklingstid och resurser för att migrera till en ny modern handelslösning reduceras rejält.
  • Den perfekta utgångspunkten för skräddarsydda mikrotjänster 

En visionär, frikopplad handelsplattform med arkitektur för mikrotjänster

Commercetools är en så kallad headless commerce platform. Det innebär att den inte har något eget användargränssnitt, och är frikopplad från t.ex. CMS. Genom att separera frontend från backend-funktionalitet ger den handlare möjlighet att skapa sömlösa handelsupplevelser i alla digitala kanaler. Ett flexibelt API gör att man kan interagera med kunder via e-handel, mobilappar, röstassistenter, AR/VR applikationer, sociala nätverk och mycket mer. commercetools erbjuder en katalog med fler än 300 API endpoints för dina handelsprojekt, som du kan använda när du behöver dem.   

Fördelar: 

  • Koppla ihop din handel med alla användargränssnitt och applikationer  
  • Skala din verksamhet helt utan gränser 
  • Vinn tid - uppfyll dina specifika affärskrav med snabb time to market 
  • Ingen in-house-kunskap är nödvändig
  • Lägst TCO (systemägarkostnad) i branschen - commercetools är en molnbaserad lösning med en kärna som utgörs av ett flexibelt API.  
  • commercetools ger dig möjlighet att fokusera på dina kärnkompetenser medan commercetools garanterar prestandan och tillgängligheten i handelslösningen
Commercetools Logo