Storefront PDF Generator

Med PDF-generatorn integrerad med dina system, triggar varje ändring av produktinformation, såsom bilder eller översättningar, skapandet av ett nytt produktdatablad, i pdf-format. Redo att distribueras till dina kunder, utan manuellt eller repetitivt arbete. 

Att hålla flera olika produktrelaterade dokument på flera språk uppdaterade kräver mycket av din personal. I många fall kräver EU-direktiv att företag har detaljerad information om produkter, inom områden som säkerhet och hälsa, miljöpåverkan, återvinning etc. Dessa direktiv kräver också att företagen kontinuerlig säkerställer att informationen är uppdaterad och tillgänglig på alla språk som är relevanta på respektive marknad. 

Storefront PDF Generator ger företag ett verktyg som kan skapa och underhålla produktdokument på ett effektivt och automatiserat sätt. Med Batch-funktionen kan du enkelt massproducera produktdokumentation i pdf-form, på alla språk, och publicera på websajter, i affärssystemet, content stores och varhelst din produktinformation behövs.    

En skalbar molnservice

Storefront PDF Generator är en molntjänst som är skalbar - kapaciteten kan skruvas upp, ner och av beroende på behov. 

PDF-generatorn använder dokumentspecifika mallar för produktdata, och hämtar produktinformationen från ett PIM-system för att generera PDF-dokument.  Alla mallar, inklusive dess specifika ikoner, logotyper och copy lagras i Avensia Cloud. All kommunikation sker via json filer och i korrelation med den specifika mallen som används för varje typ av dokument. 

Två lägen; Preview och Batch (massproduktion)  

Preview-läget används när en användare behöver förhandsgranska ett dokument innan det godkänns, eller om massproduktion inte  used when a user needs to preview a document before it is approved, or when a mass production is not needed. In this mode, there is normally no asset created in the PIM. 

Batch-läget används när flera dokument ska produceras från en bygg-kö, och sparas som pdf i PIM-systemet. Därifrån kan dokumenten kopplas till rätt entitet och distribueras till rätt kanaler.