Storefront Validoo Connector för leverantörer

Om databasen

GS1 Sverige har Sveriges största databas, Validoo, innehållandes 330 000 produkter med artikelinformation validerad enligt GS1-standard. Över 2 500 leverantörer använder databasen för att dela validerad artikelinformation med nära 70 anslutna mottagare inom dagligvaruhandel, apotek, Systembolaget och Foodservice. Med hjälp av Validoo kan de som tar emot produktdata vara säkra på att informationen om produkterna stämmer.

Om Storefront Validoo Connector för leverantörer

Storefront Validoo Connector för leverantörer ger ditt PIM- eller MDM-system funktionalitet för att validera produktdata enligt GS1-standard, med hjälp av valideringslösningen från Validoo. Connectorn är en SaaS-lösning (Software as a Service), och underhålls och utvecklas av Avensia.  

Med connectorn integrerad med PIM/MDM-systemet kan du enkelt validera produktinformation som du har ändrat eller lagt till, och skicka den till Validoo, där den sedan kan hämtas och användas av hela värdekedjan. 

 

Hur fungerar det? 

Storefront Validoo Connector för leverantörer består av en samling komponenter som arbetar tillsammans för att PIM/MDM-redaktörer ska kunna arbeta med optimal effektivitet och kontroll. Produkterna i PIM/MDM-systemen existerar parallellt med artiklarna i Validoo och påverkar inte varandra om connector-servicen kopplas på om det redan finns en datamodell på plats.  

Datamodellen uppdateras kontinuerligt med listor från GS1, med valbara alternativ varifrån data väljs, för att alltid kunna leverera relevant information, enligt rätt standard. 

Du kan välja att använda en specifik Storefront Validoo Connector webapplikation, för att berika produktinformation och logistikdata på ett säkert sätt och enligt GS1-standard. En validering görs innan artiklarna skickas till Validoo, så att du kan säkerställa att informationen är korrekt och att all obligatorisk information är i rätt format etc.   

När datan skickas till Validoo med ett säkert certifikat, väntar connectorn på respons så att överföringen kan spåras och skickas igen, om nödvändigt.     

Kort teknisk beskrivning: 

  • Separat datamodellstruktur säkerställer att inga kollisioner uppstår med en existerande modell 
  • Lösningen innehåller en separat Storefront Validoo Connector webapplikation 
  • Prevalidation service för validering på högre nivå enligt Validoos krav   
  • Säker och krypterad överföring (säker EDI) av produktdata till Validoo  

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Behöver du hjälp att effektivisera ditt företags arbete med produktinformation? 

Avensia kan stötta ditt företag hela vägen från utvärdering av system till teknisk implementation. Vi hjälper dig att: 

  • Utvärdera organisationen och identifiera otillräckligheter och framtida potential
  • Att bestämma vilken typ av tekniskt stöd ni behöver, i form av system och verktyg
  • Implementera och konfigurera system och verktyg
  • Säkerställa att ni arbetar enligt de mest effektiva arbetsprocesserna 

Läs mer om våra tjänster inom informationshantering här.