Webbdesign

Webbdesign för e-handel

Designen på en e-handelssida kan vara avgörande för om besökaren handlar eller inte. E-handeln måste vara tilltalande estetiskt, men samtidigt enkel och praktisk. När man pratar om design för e-handel gäller det framförallt UX design och interaktionsdesign.

På Avensia ser vi vikten av webbdesign och vi genomför en noggrann verksamhetsanalys för att kunna skapa en klar målbild för våra kunder. Vi tar fram och diskuterar flera alternativ på wireframes med design för olika gränssnitt. Därefter tas gemensamt ett beslut om en webbdesign som är både snygg och funktionell.

Våra interaktionsdesigners arbetar löpande med bland annat kundanalys, wireframes och interaktioner för att skapa en responsiv design som ser till målgruppens behov. I samarbete med våra kunder utvecklar vi en responsiv designlösning som leder till konvertering och ökad försäljning. I vissa fall tar vi även fram grafisk design för sidor och style guides för att hjälpa våra kunder bygga sitt varumärke.

Avensia arbetar med tekniska verktyg som gör det möjligt för oss att utveckla de bästa lösningarna för olika upplevelser. Vi lägger stor vikt på att optimera utformningen av våra kunders hemsida för att kunna erbjuda gränslösa upplevelser på både desktop och mobile.