MDM - Master Data Management

Mängden data som samlas in växer exponentiellt i alla branscher, och företag som drar nytta av detta kommer att ha en konkurrensfördel. Men för att kunna utnyttja data som en resurs måste man som organisation ha en stringent strategi som bestämmer hur data skall hanteras, styras och analyseras, och ett system som kan förvandla data till information.

Vad är ett MDM-system? 

Ett MDM-systems främsta uppgift är att samla in data från flera andra system (ERP, CRM, web etc.) och standardisera det - d.v.s. förvandla data till information. Systemet förvandlar rådata till strukturerad data, i realtid, med hjälp av regler och artificiell intelligens (AI) – och förser organisationen med information som organisationen kan använda som beslutsunderlag. 

Genom att använda sig av strukturerad data kan man skaffa sig ovärderliga insikter om kunden och därmed förbättra kundkommunikationen och köpupplevelsen i alla kanaler, online och offline.  Mängden data, betydelsen av data och hur den påverkar köpbeslut processas i MDM-systemet och ger ditt företag en 360-graders vy av kunden. 

I praktiken innebär strukturerad data att man kan erbjuda mer relevanta produkter till kunder, vilket i sin tur förhöjer kundupplevelsen, optimerar konverteringen och ökar försäljningen.

Avensia arbetar tillsammans med Riversand— en av marknadens ledande MDM-system.