Omnikanal

Vad är omnikanal?

Omnikanal är ett relativt nytt begrepp inom handel som handlar om att binda samman kanaler för försäljning och marknadsföring genom integrationer mellan webb och kassasystem. Det ger inte bara kunden samma information i båda kanaler, utan samlar även in information om kunden i en kanal för att använda i en annan.

Vi hjälper våra kunder med omnikanal

Våra kunder är experter inom sin bransch. De kan sin målgrupp, sina produkter och processer, men behöver hjälp med att förmedla detta på flera kanaler. Däri ligger vår expertis. Med vår erfarenhet av och kunskap om omnikanal kan vi hjälpa våra kunder att nå ut och stå konkurrenskraftiga i flera kanaler.

Avensia är en helhetsleverantör för omnikanal. Vi erbjuder rådgivning från några av världens bästa strateger som ser till att våra kunder gör rätt investeringar. Vi exekverar sedan genom att utveckla kundens plattform.

Vi sätter pris på att hitta en hållbar affärsmodell och strategi för omnikanal som fungerar idag, men även i framtiden.

För att utveckla en hållbar omnikanalsstrategi utvärderar och analyserar vi var kunden befinner sig i sin mognadsprocess. Detta gör vi tillsammans innan vi sätter upp en långsiktig plan. Den bryter vi sen ner i delmål som så småningom ska resultera i att vi når kundens målsättning.

Vi fokuserar på våra kunders affärsmål. Oavsett om det gäller mer omsättning, högre vinster eller ökad marknadsandel är vårt uppdrag att hjälpa dem hitta sin väg.

Avensias omnikanals-erbjudande:

                  •                 Säljstrategi

                  •                 Systemval

                  •                 Beräkna ROI

                  •                 Integrationsstrategi

                  •                 Organisationsstruktur

                  •                 Förändringsstrategi

                  •                 Utveckling