Informationshantering

För att hantera och optimera handel i flera olika kanaler är det viktigt att alla informationsdomäner, och innehållet i dem, sköts på ett effektivt sätt. Information från olika domäner, såsom produkt-, kund- och leverantörsdata, skall vara lättillgängligt för alla som hanterar och lanserar produkter och tjänster i flera olika kanaler.  

På Avensia anser vi att dessa komponenter är nödvändiga för att skapa handel i världsklass:

Master Data Management (MDM), Product Information Management(PIM), Translation Management Services (TMS) och Digital Asset Management (DAM)

Avensia kan stötta ditt företag hela vägen från utvärdering av system till teknisk implementation. Vi hjälper dig att: 

 • Utvärdera organisationen och identifiera otillräckligheter och framtida potential
 • Att bestämma vilken typ av tekniskt stöd ni behöver, i form av system och verktyg
 • Implementera och konfigurera system och verktyg
 • Säkerställa att ni arbetar enligt de mest effektiva arbetsprocesserna 

För att säkerställa att ditt företag lägger tiden på rätt, värdeskapande insatser, måste vi skapa en solid grund att utgå ifrån.  

Vi hjälper dig att bygga en data-driven verksamhet 

Genom att implementera rätt verktyg och processer för informationshantering kan ditt företag uppnå: 

 • färre individuella och personbundna beroenden
 • mer automation - mindre manuellt arbete
 • snabbare time-to-market
 • snabbare expansion till nya marknader
 • snabb administration av lokala erbjudanden
 • enkel hantering av olika kanaler  
 • förbättrad internkommunikation